fika.szczecin.pl

Konstantynów, Wólka Polinowska 78
Sortownice do jabłek, Maszyny do wodnego rozładunku owoców